סקר  (הצביעו עד כה 53)
פורסם: 17/09/2020 07:56 ע"י
עד כמה אתם חשים בודדים (פתוח להצבעה)
לא מרגיש בדידות
קצת מרגיש בדידות
מרגיש בדידות
מרגיש בדידות חזקה
מרגיש בדידות קיצונית - לא יכול יותר
שימו לב! הצבעתכם תירשם באתר

סקר  (הצביעו עד כה 53)
פורסם: 17/09/2020 07:56 ע"י
עד כמה אתם חשים בודדים (פתוח להצבעה)
לא מרגיש בדידות
קצת מרגיש בדידות
מרגיש בדידות
מרגיש בדידות חזקה
מרגיש בדידות קיצונית - לא יכול יותר
שימו לב! הצבעתכם תירשם באתר