יידיש שפה ותרבות תשפ"ג ב1

מרצה/ים

מלך זיו:
M/A באומנות התיאטרון ומנכ"ל הרשות הלאומית ליידיש

מועדים

01/09/2022 - 30/06/2023 בוקר יום ב', 08:35 - 10:00 (LANG/05/22)

לתוכנית החוגים המלאה לפי ימים לחצו כאן

מקום

ברקת

עלות

ותיק/ותיקה: 875 ₪

פרטים נוספים

שפת היידיש חיה בשלום ובשותפות הרמונית עם העברית, במערכת דו-לשונית. בעקבות תחושת
התחייה של היצירה אמנותית ביידיש נעסוק בקורס בעושר, בעומק וביופי של השפה, בחוויה
הרגשית, באתגר האינטלקטואלי, בחוכמה ובקריצת העין, בדמעה ובחיוך הטמונים בשפת היידיש
ובתרבותה.