NLP מתקדמים א2

מרצה/ים

אורלי קין:
מרצה ומדריכת NLP

מועדים

03/09/2023 - 30/06/2024 בוקר יום א', 10:20 - 11:45 , מתקדמים (NLP/02/23)

לתוכנית החוגים המלאה לפי ימים לחצו כאן

מקום

טופז

עלות

ותיק/ותיקה: 175 ₪

פרטים נוספים

הקורס מתאים לתלמידים החל משנה ב' ואילך. קורס מתקדמים/ממשיכים ניתן לעשות מספר פעמים

ובכל פעם הנושאים משתנים או מקבלים מימדי הרחבה בתחום שנלמד.

בנוסף ישולב המידע הביולוגי בתחומים הנלמדים.
נעמיק בנושאי ה-NLP השונים:

  • שלושת המוחות
  • ויסות רגשי
  • שעשועי קו זמן
  • מודל וולט דיסני
  • מהי פוביה ואיך nlp בחר לטפל בה? ועוד...

הקורס מלווה במצגות, סרטונים, מוסיקה, קלפים השלכתיים ועוד.

מזמינה אתכם להמשיך לחוות את כלי ה-NLP המדהימים ובעיקר את
החברותא המשותפת שלנו ללמידה.
נעמיק בנושאי ה-NLP השונים:
• עמדות תפישה מתקדמות
• מודלים לבריאות, חוסן נפשי
• אסטרטגיות של מצליחים
• שימוש בשפה לחוויה חיובית
• טיפול באמונות מגבילות
• שימוש בטכניקות בעזרת סמ"ד )מאפייני החושים(
הקורס מלווה במצגות, סרטונים, מוסיקה, קלפים השלכתיים ועוד