NLP מתקדמים תשפ"ג א2

מרצה/ים

אורלי קין:
מרצה ומדריכת NLP

מועדים

04/09/2022 - 30/06/2023 בוקר יום א', 10:20 - 11:45 , מתקדמים (NLP/02/22)

לתוכנית החוגים המלאה לפי ימים לחצו כאן

מקום

ברקת

עלות

ותיק/ותיקה: 875 ₪

פרטים נוספים

קבוצת עמיתי NLP, מזמינה אתכם להמשיך לחוות את כלי ה-NLP המדהימים,

ובעיקר את החברותא המשותפת שלנו ללמידה.
נעמיק בנושאי ה-NLP השונים:
• עמדות תפישה מתקדמות
• מודלים לבריאות, חוסן נפשי
• אסטרטגיות של מצליחים
• שימוש בשפה לחוויה חיובית
• טיפול באמונות מגבילות
• שימוש בטכניקות בעזרת סמ"ד (מאפייני החושים)
הקורס מלווה במצגות, סרטונים, מוסיקה, קלפים השלכתיים ועוד.

מזמינה אתכם להמשיך לחוות את כלי ה-NLP המדהימים ובעיקר את
החברותא המשותפת שלנו ללמידה.
נעמיק בנושאי ה-NLP השונים:
• עמדות תפישה מתקדמות
• מודלים לבריאות, חוסן נפשי
• אסטרטגיות של מצליחים
• שימוש בשפה לחוויה חיובית
• טיפול באמונות מגבילות
• שימוש בטכניקות בעזרת סמ"ד )מאפייני החושים(
הקורס מלווה במצגות, סרטונים, מוסיקה, קלפים השלכתיים ועוד