NLP מתחילים א1

מרצה/ים

אורלי קין:
מרצה ומדריכת NLP

מועדים

03/09/2023 - 30/06/2024 בוקר יום א', 08:35 - 10:00 , מתחילים (NLP/01/23)

לתוכנית החוגים המלאה לפי ימים לחצו כאן

מקום

טופז

עלות

ותיק/ותיקה: 175 ₪

פרטים נוספים

NLP מודל תקשורת למצויינות אישית ובין אישית 

 

מודל ה- ,Neuro Linguistics Programming - NLP  הוא גישה המציעה ארגז כלים לשינוי תפיסת המציאות דרך
שינוי החוויה הרגשית. השינוי, מאפשר להוביל אדם לבחינת דפוסי החשיבה, דפוסי ההתנהגות ודפוסי השפה שלו.
בקורס ישולבו: הרצאות, התנסות אישית, קבוצתית, סימולציות, מצגות, סרטים וקלפים השלכתיים.