ניצולי שואה

יחד עם תלמידי בתי הספר העל יסודי "גוונים" אנו מתעדים בווידיאו בכל שנה מספר ניצולי שואה. תלמידי בית הספר מקבלים הכשרה היסטורית ומקצועית בתחום הריאיון ומפיקים סרט תיעוד לכל אחד ואחד מהניצולים.