אירוע גבורות

גבורות
בכל שנה מרואיינים כל בני ה-80 במועצה וקורות חייהם מאוגדים בחוברת מפוארת המוגשת להם באירוע מרגש בהשתתפות המשפחות וראש המועצה.