מחשבים

 


 

שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
הכרת המחשב תשפ"ג ד1 סמסטר א' אלי ביבס
טופז יום ד' 08:35-10:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
הכרת הסלולר תשפ"ב ד2 סמסטר א' אלי ביבס
טופז יום ד' 10:20-11:45 לטופס הרשמה