שפות

שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
אנגלית מדוברת מתחילים עם ידע תשפ"ג א1 ג'ודי חבני
טופז יום א' 08:35-10:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
אנגלית מדוברת מתקדמים תשפ"ג א2 ג'ודי חבני
טופז יום א' 10:20-11:45 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ספרדית מתחילים תשפ"ג א4 אדוארדו ניר
אודם יום א' 16:00-18:15 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ערבית מדוברת תשפ"ג א4 אידריס מואסי
טופז יום א' 16:00-18:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
יידיש שפה ותרבות תשפ"ג ב1 מלך זיו
ברקת יום ב' 08:35-10:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ספרדית מתקדמים תשפ"ג ג4 אדוארדו ניר
אודם יום ג' 16:00-18:15 לטופס הרשמה