שפות

שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
אנגלית מדוברת מתחילים תשפ"ב א1 ג'ודי חבני
טופז יום א' 08:35-10:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
אנגלית מדוברת מתקדמים תשפ"ב א2 ג'ודי חבני
טופז יום א' 10:20-11:45 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ספרדית מתחילים תשפ"ב א4 אדוארדו ניר
אודם יום א' 16:00-18:15 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ערבית מדוברת תשפ"ב א4 אידריס מואסי
ברקת יום א' 16:00-18:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
יידיש שפה ותרבות תשפ"ב ב1 מלך זיו
ברקת יום ב' 08:35-10:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ספרדית מדוברת מתקדמים תשפ"ב ג4 אדוארדו ניר
טופז יום ג' 16:00-18:15 לטופס הרשמה