ZOOMILO עד הבית

מערכת שיעורים ישירים ומוקלטים

שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ZOOMILO מנוי מרץ 2021ZOOMILO מנוי מרץ 2021 01/03/2021-31/03/2021 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ZOOMILO מנוי פברואר 2021ZOOMILO מנוי פברואר 2021 ZOOMILO 01/02/2021-28/02/2021 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
Zoomilo מנוי אפריל 2021Zoomilo מנוי אפריל 2021 יום א' 08:35-12:00 לטופס הרשמה