צוות העמותה

מנכ"ל העמותה: רפי עגנון

מזכירת העמותה ורכזת פעילות חברתית: הדס זר

רכזת קתדרה "מלוא": חגית מיכאלי

רכזת התנדבות, גיוס משאבים ופרסומים: ליאת אסולין

רכזת תפעול: גלית סבג

אחזקה: סרג'יו שיינברום

אם קהילה תומכת: כרמית מרדכי