ועד הנהלת עמותת ראם 2023

ועד הנהלת העמותה מונה 11 חברים וחברות בעלי זכות הצבעה.

 

חברי הועד (נכון ליולי 2023):

עינת אגסי קייטס (יו"ר), רוית אנגל, חגית סלם, סילביה פליישמן, צאלה מור, יעקב ליאור, אורי שפירא, בועז מנחם, בדיע אבורקייה, ג'אק כבסה, סוקי רותם.

 

בישיבות נוכחים גם משקיפים מטעם המועצה, התומכת בעמותה ומנכ"לית העמותה, שאינם בעלי זכות הצבעה.