ועד הנהלת עמותת ראם תשפ"ג

ועד הנהלת העמותה מונה 11 חברים וחברות בעלי זכות הצבעה.

 

שמשי כהנא, רוית אנגל, חגית סלם, סילביה פליישמן, צאלה מור, משה אורון, יעקב ליאור, אורי שפירא, בועז מנחם, בדיע אבורקייה וג'אק כבסה.

בישיבות נוכחים גם משקיפים מטעם המועצה התומכת באופן נרחב בעמותה ומנכ"לית העמותה, שאינם בעלי זכות הצבעה.

 

בראש ועד ההנהלה עומד שמשי כהנא, יו"ר העמותה.