ועד הנהלת עמותת ראם

ועד הנהלת העמותה מונה 11 חברים וחברות בעלי זכות הצבעה.

שמשי כהנא, רוית אנגל, חגית סלם, סילביה פליישמן, צאלה מור, משה אורון, יעקב ליאור, אורי שפירא, בועז מנחם, בדיע אבורקייה וג'אק כבסה

במרבית הישיבות נוכחים גם משקיפים מטעם המועצה, שתומכת באופן נרחב בעמותה ומנכ"ל העמותה שאינם בעלי זכות הצבעה.

 

בראש ועד ההנהלה עומד שמשי כהנא, יו"ר העמותה.