לוח חופשות תשפ"ב

  התחלה חזרה ללימודים
המועד יום    תאריך יום תאריך
חנוכה שלישי 30.11.21 שלישי 7.12.21
פורים חמישי 17.3.22 ראשון

20.3.22

פסח ראשון 10.4.22 ראשון 24.4.22

יום הזיכרון

ויום העצמאות

רביעי 4.5.22 ראשון 8.5.22
שבועות ראשון 5.6.22 שלישי 7.6.22