לוח חופשות תשפ"ד -שנת הפעילות 2023-2024

** לוח החופשות צומצם ואינו צמוד לחופשות משרד החינוך כבעבר.