תערוכת ציורים 2019

12/09/2019 10:57

תערוכת ציורים של משתתפי החוג לציור

 • הוקרת מתנדבים 2019
חוות ציון, כרם מהר"ל
 • הוקרת מתנדבים 2019
חוות ציון, כרם מהר"ל
 • הוקרת מתנדבים 2019
חוות ציון, כרם מהר"ל
 • הוקרת מתנדבים 2019
חוות ציון, כרם מהר"ל
 • הוקרת מתנדבים 2019
חוות ציון, כרם מהר"ל
 • הוקרת מתנדבים 2019
חוות ציון, כרם מהר"ל
 • הוקרת מתנדבים 2019
חוות ציון, כרם מהר"ל
 • הוקרת מתנדבים 2019
חוות ציון, כרם מהר"ל
 • הוקרת מתנדבים 2019
חוות ציון, כרם מהר"ל
 • הוקרת מתנדבים 2019
חוות ציון, כרם מהר"ל
 • הוקרת מתנדבים 2019
חוות ציון, כרם מהר"ל