חג אביב שמחkedma13.2 (15)kedma13.2 (16)נופש לתל אביב חברי "מלוא"נופש לדרום עם חברי "מלוא"הולכים על בטוחמרכז מלוא -לדעת , להכיר, ליצור 
מועצה אזורית מנשה