חג אורים שמחנופש לתל אביב חברי "מלוא"הולכים על בטוחנופש לדרום עם חברי "מלוא"מרכז מלוא -לדעת , להכיר, ליצור 
מועצה אזורית מנשה