נופש ותיקים.ות קדמאנופש ותיקים.ות קדמאחופשה בתל אביב לחברי "מלוא"נופש לדרום עם חברי "מלוא"מרכז מלוא -לדעת , להכיר, ליצור 
מועצה אזורית מנשה