מרכז מלוא -לדעת , להכיר, ליצורפעילויות במלואמרכז מלוא -לדעת , להכיר, ליצור