עדי מאירי ב"מלוא", 2.2.20תערוכת ציוריםתערוכת ציוריםתערוכת ציוריםתערוכת ציוריםאילת 20.1.2020אילת 20.1.2020מוסיפים חיים לשנים 19.12
אימון למוחמוסיפים חיים לשנים 19.12
בדיקת יציבותמוסיפים חיים לשנים 19.12
מיצוי זכויות ביטוח לאומימוסיפים חיים לשנים 19.12
נהנים ממרק מדהיםתיעוד סיפורי חיים 1page1שביל ישראל 3שביל ישראל1שביל ישראל2פסטיבל גיבורי תרבות 13.11
נעם סמל, אריק סיני, עדנה מזיאפסטיבל גיבורי תרבותאקטואלי בראשוןחזית מלוא 2019חזית מלוא 2019