נופש ותיקים.ות קדמאנופש ותיקים.ות קדמאחופשה בתל אביב לחברי "מלוא"נופש לדרום עם חברי "מלוא"הולכים על בטוחמרכז מלוא -לדעת , להכיר, ליצור 
מועצה אזורית מנשה