שנה טובהאקטואלי בראשוןגיבורי תרבות 2גיבורי תרבותחזית מלוא 9חזית מלוא 2019