סדרות יום  שני במרכז "מלוא"לטייל בישראל עם מרכז "מלוא"פעילויות במרכז "מלוא"מרכז מלוא -לדעת , להכיר, ליצור 
מועצה אזורית מנשה