שואה -בגוף ראשון ד1

מרצה/ים

ד"ר נעמה שיק:

מועדים

03/09/2023 - 30/06/2024 בוקר יום ד', 8:35 - 10:20 , חדש! (moreshett6)

לתוכנית החוגים המלאה לפי ימים לחצו כאן

מקום

ברקת

עלות

125 ₪

פרטים נוספים

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בחקר השואה ולאחריה.

התפתחות "הפתרון הסופי" והשלבים העיקריים שהובילו לרצח יהודי אירופה בתקופת השואה.
נתמקד בקורבנות היהודים ובהתנסות היהודית באתרי המוות ובמחנות ההשמדה,

עמדותיהם של בכירי המשטר הנאצי.

יושם דגש על התנסותן של נשים יהודיות בשואה וסוגיות השחרור ושאלות החזרה לחיים.