מסכנה לקיומית למבוכה לאומית ב2

מרצה/ים

ד"ר חגי ספר:
מרצה להיסטוריה

מועדים

03/09/2023 - 30/06/2024 בוקר יום ב', 10:20 - 11:45 (histo3)

לתוכנית החוגים המלאה לפי ימים לחצו כאן

מקום

ברקת

עלות

125 ₪

פרטים נוספים

הקורס יעסוק במדיניות ממשלת ישראל כלפי ירושלים והשטחים בעקבות מלחמת ששת הימים.
הרקע והמהלכים של מלחמת ששת הימים כמבוא לשאלת המדיניות של ממשלת ישראל כלפי השטחים

בשנים הראשונות לאחר המלחמה.
במסגרת זו נבחן את התודעה שהתפתחה בעקבות הניצחון הצבאי במלחמה,

את המטרות המדיניות והצבאיות של ממשלת ישראל, את העמדות שהתפתחו בציבור בנוגע לשלטון

הישראלי על השטחים וכמובן השפעתן על ההחלטות של הממשלה.