מיתולוגיה יהודית - סמסטר ב' א2

מרצה/ים

רינה קליין:
מרצה להיסטוריה

מועדים

04/02/2024 - 27/06/2024 בוקר יום א', 10:20 - 11:45 , חדש! 5 חודשים (histo2)

לתוכנית החוגים המלאה לפי ימים לחצו כאן

מקום

זהב

עלות

125 ₪

פרטים נוספים

הקורס יבחן את הקשר בין הטקסטים המקראיים לסביבה התרבותית המסופוטמית.

זיקות והשפעות המשתקפות במיתוסים על בריאת העולם, מגדל בבל, סיפור המבול,

מערכת החוק והמשפט, השפה, הכתב, לוח השנה וכן בנבואת יחזקאל ויונה.