כפר גליקסון

שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
לספר את השואה בסרטים איתי קן תור
קיבוץ כפר גליקסון יום א' 16:30-18:00 לפרטים נוספים
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
התעמלות על כיסא ב1 חני לאור
קיבוץ כפר גליקסון יום ב' 09:00-10:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
הרצאות אחר הצהריים ג5 קיבוץ כפר גליקסון יום ג' 17:00-18:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
חרדות, השים ותעסוקה בעולם החרדי 11.1.22 איתי קן תור
קיבוץ כפר גליקסון יום ג' 17:00-18:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
לספר את השואה בסרטים 26.4.22 איתי קן תור
קיבוץ כפר גליקסון יום ג' 17:00-18:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
לשיר מהלב 16.11 קיבוץ כפר גליקסון יום ג' 17:00-18:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
נפלאות המוח 14.12 ד"ר רחל שחרור
קיבוץ כפר גליקסון יום ג' 17:00-18:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
נפלאות המוח האנושי 15.3 ד"ר רחל שחרור
קיבוץ כפר גליקסון יום ג' 17:00-18:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ספרות ותיאטרון 15.2.22 קובי גרוסמן
קיבוץ כפר גליקסון יום ג' 17:00-18:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
ספרת ותיאטרון 17.5.22 קובי גרוסמן
קיבוץ כפר גליקסון יום ג' 17:00-18:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
קולנוע 14.6.22 קיבוץ כפר גליקסון יום ג' 17:00-18:00 לטופס הרשמה
שם החוג מרצה/ים מיקום מועדים
קולנוע 12.10 רפי שרגאי
קיבוץ כפר גליקסון יום ג' 17:00-18:00 לטופס הרשמה